Civic Trust Cymru promotes civic pride as a means to improving the quality of life for all in the places where we live and work, and encourages community action, good design, sustainable development and respect for the built environment amongst people of all ages.

Gwobr Dewi-Prys Thomas 2015

 

 

Wedi’i hysgrifennu’n wahaddedig gan yr Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas

postcard

 

Mae Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas yn falch o gyhoeddi y bydd yn dyfarnu y pedwerydd gwobr ar gyfer dylunio yng Nghymru yn mis Tachwedd 2015.
Mae gwobr deirblwyddol Dewi-Prys Thomas yn anrhydedd sy’n cydnabod
pwysigrwydd dylunio da ar gyfer ansawdd bywyd, hunaniaeth ac adfywiad Cymru
Mae’r wobr yn adeiladu ar waith Ymddiriedolaeth Dewi-Prys Thomas gan ddathlu bywyd yr athro ysbrydoledig a oedd yn hyrwyddo Cymru, a’r amgylchedd Gymreig. Roedd gan Dewi-Prys Thomas, a fu farw ym 1985, gariad angerddol am ei wlad a’r amgylchedd Gymreig ac mae’r wobr yn ceisio adlewyrchu’r ysbryd angerddol ac ysbrydoledig hwn.
Dathlu dylunio da, a gwerthfawrogiad o ddylunio da, yn yr amgylchedd adeiladol yng
Nghymru Mae nifer fawr o bethau yn cyfrannu at yr amgylchedd yr ydym yn byw ynddi, ac mae gwobr Dewi-Prys Thomas yn cydnabod prosiectau sy’n dangos rhagoriaeth mewn ystod eang o feysydd:
• Pensaernïaeth
• Dylunio tirlun a mannau cyhoeddus
• Gwelliannau amgylcheddol, prosiectau cynaladwyedd a pheirianneg sifil
• Celf gyhoeddus.
Mae’r Ymddiriedolaeth yn credu fod y ddadl am, a dealltwriaeth o, ddylunio da yng Nghymru mor bwysig a gwireddu prosiectau adeiladu. Gan hynny, mae gwobr Dewi-Prys yn gwobrwyo cyfraniadau at ddealltwriaeth craff o’r amgylchedd adeiladol yn ogystal a phrosiectau sydd wedi eu cwblhau. Gall esiamplau gynnwys:
• Cynrychiolaeth o dirlun neu adeiladau Cymru mewn celf neu ffotograffiaeth
• Dyluniadau ysbrydoledig nad ydynt wedi cael eu gwireddu
• Gwaith sydd wedi gyhoeddi sy’n gwneud gwahaniaeth i ansawdd dylunio yng Nghymru
• Ymgyrchu, addysgu a chyfrannu at ddylunio gwell.

Yn yr agweddau yma i gyd, bydd y beirniaid am wobrwyo prosiectau a mentrau sy’n dangos y nodweddion canlynol:

• Rhagoriaeth: gan arddangos y safon uchaf o ystyriaeth, dylunio a gweithredu
• Defnyddioldeb: cyflawni eu swyddogaeth yn syml ac effeithlon
• Gwreiddioldeb: darganfod ffyrdd newydd o weithio yn yr amgylchedd adeiladol
• Ysbrydoliaeth: yn gwneud gwahaniaeth i safon a gwerthfawrogiad dylunio yng Nghymru.

logoGwobr Dewi-Prys Thomas

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>